نکاتی که در کلاس خصوصی موسیقی در منزل به آن باید توجه کرد

نکاتی که در کلاس خصوصی موسیقی در منزل باید به آن باید توجه کرد

از آنجایی که تحقیقات علمی ثابت کرده آموزش و یادگیری موسیقی بر حافظه و ھوش کودکان تاثیرگذار است ، بسیاری از والدین تمایل دارند تا کودک خود را به یادگیری یک ساز در کنار درس تشویق کنند،پس به رعایت نکاتی که در کلاس خصوصی موسیقی در منزل به آن باید توجه کرد مهم است.مجموعه آی کمکی،می تواند بسیار و به راحتی در مورد یادگیری موسیقی باشد

 

در دوران کرونا شاھد افزایش کلاسھای خصوصی که به صورت کلاسھای آنلاین و یا آفلاین بودیم که این دوران باعث شد خانواده ھا را با سیستم آموزشی متفاوتی آشنا کرده و نتیجه ی مناسبی نیز از روند کلاسی دریافت کنند.

 

حتی می توان به این موضوع اشاره کرد که ، پس از دوران کرونا نیز ، خانواده ھا اکثراً کلاسھای خصوصی منزل را به کلاسھای حضوری در آموزشگاهھا ترجیح می دھند . چرا که مدت زمان رفت و آمد به کلاس ، برای والدین شاغل بسیار سخت و زمان گیر است . در این ارتباط ، برای انتخاب شیوه آموزشی مناسب برای کودکان به این سوال باید پاسخ دھیم که :

 

آیا کلاس موسیقی در منزل برای فرزند من مناسب است؟

 

برای پاسخ به این سوال ابتدا بھتر است به ویژگیھای روانشناختی و درونی کودک توجه کنید به عنوان مثال کودکانی که دوران پیش دبستانی را طی نکرده باشند، درک صحیحی از مفھوم کلاس نداشته و زمانی که کلاس در منزل تشکیل میگردد به  منزل بازی سرگرمی برای کودکان تعریف می شود. که  این عامل خود به تنھایی ، باعث از بین رفتن تمرکز و دقت ،در طول کلاس می گردد . اما کودکانی که  در طول روز با کلاس ھای مختلف سروکار دارند ، می توانند عملکرد بھتری نسبت به بقیه ی کودکان داشته باشند

 

معایب و مزایای کلاس موسیقی در منزل

 

کلاسھای خصوصی مانند دیگر کلاسھا معایب و محاسنی دارند . بھتر است آنھا را متناسب با شرایط و ویژگی خود بررسی کرده و در صورتی که محاسن آن بیشتر از معایبش میباشد به صورت کلاس مستمر در نظر بگیرید و در نظر داشته باشید کلاس موسیقی یک کلاس پیوسته میباشد و بھتر است از این شاخه به آن شاخه نکنید و صرفاً یک سیستم آموزشی ثابت را در نظر بگیرید

 

معایب کلاسھای خصوصی

 

1یکی از معایب کلاس موسیقی در منزل ، انفرادی بودن آن است . چرا که کودکان کلاسھای گروھی را به کلاسھای انفرادی ترجیح داده و یادگیری در کلاس گروھی به صورت عملی و با بازی ھای گروھی ، عمیق تر می باشد . کما اینکه در کلاسھای ساز تخصصی شاید این مبحث کمرنگ تر به نظر برسد اما اگر موسیقی را به دید موسیقی کودک نگاه کنیم ، بھتر است کلاس به صورت گروھی برگزار گردد

 

2از دومین معایب کلاس موسیقی در منزل ، نداشتن امکان اجرای صحنه ایی برای دیگر افراد می باشد چرا که کلاس در منزل تشکیل میگردد و ھنرجو تجربه اجرا بر روی صحنه را نخواھد داشت و این باعث میشود که در اجرا ، استرس و اضطراب بیشتری را به دلیل نداشتن تجربه ی کافی تجربه کند . کودکان در کلاسھای گروھی با نواختن در گروه استرس و اضطراب کمتری رو تجربه خواھند کرد و ھمچنین آموزشگاه موظف است که در پایان ترم کنسرت پایان دوره برگزار کرده و این خود نکته بسیار مثبتی در مسیر یادگیری موسیقی میباشد

 

3از سومین معایب کلاسھای موسیقی در منزل ، عدم رسمیت کافی در کلاس میباشد. این به این معناست که کودکان اکثراً با لباس منزل در کلاس حضور پیدا میکنند..این عامل ، شان کلاس و جدیت کلاس در سطح پایین تری قرار می دھد

 

4از چھارمین معایب کلاسھای خصوصی در منزل میتوان بھ ، بینظم بودن برگزاری آن اشاره کرد. این بھ این معناست کھ بعضی از والدین در جابجایی تایم بیملاحظھ بوده و تایم خود را به دفعات کنسل می کنند که این عامل ، باعث بینظمی در روند آموزش شده و چرخه ی استمرار را مختل می نماید.

کلاس خصوصی موسیقی در منزل بسیار شادی آور است

بررسی محاسن کلاس موسیقی در منزل

 

1از اولین محاسن کلاسھای موسیقی در منزل، به آرامش کلاس میتوان اشاره کرد در کلاسھای خصوصی زمان تدریس بازتر و استاد در آرامش بیشتری به تدریس خود میپردازد چرا که در آموزشگاهھا به دلیل حجم زیاد ھنرجو استاد تلاش میکند که کلاس خود را در راس تایم به اتمام رسانده تا کلاسھای دیگر با تاخیر برگزار نشوند

 

2از دومین محاسن کلاس موسیقی در منزل پر انرژی بودن ھنرجو در کلاس میباشد چرا که بعضی از کودکان به دلیل داشتن کلاس ھای متعدد در طول یک روز و رفت و آمد پیاپی به این کلاس ھا ؛ انرژی کافی برای حضور در کلاس را نداشته و کلاس خروجی مناسبی ندارد در نتیجه  تشکیل کلاس در منزل گزینه ی مناسبی برای چنین کودکانی می باشد.

 

3از سومین محاسن کلاس موسیقی در منزل ، ارتباط بیشتر با استاد میباشد این به این معناست که اساتید در کلاسھای خصوصی می توانند با کودک در خارج از کلاس در ارتباط بوده و مشکلات و نقاط ضعف خود را در طول ھفته بر طرف نمایند

 

 نکاتی برای کلاس ھای موسیقی در منزل 

 

شماره ۱ : لطفاً در کلاس خصوصی لباس رسمی بپوشید

 

از کودک بخواھید در تایم کلاس ھمانند دیگر کلاسھایی که در خارج از خانه برگزار میگردد لباس رسمی پوشیده و کلاس خود را یک کلاس رسمی بداند و به طور کامل توجیه باشد که در آن کلاس باید دقت و توجه کافی را به زمان اختصاص داده شده بدھد

 

شماره ۲ :حتی الامکان کودک خود را به نواختن در جمع ، تشویق کنید و سعی کنید کودک در بین خانواده اجرای بیشتری داشته باشد چرا که اکثراً کلاس بصورت انفرادی برگزار میشود و بھتر است قسمت اجرایی را در این بخش را قوی کنیم

 

شماره ۳ھر ھفته از کودک فیلم گرفته و فیلم تمرینی را با استاد خود به اشتراک بگذارید و نقاط ضعف و قوت رو از طریق فیلم گرفتن برطرف کنید . دوربین خود به تنھایی عامل استرس زا میباشد و به شما کمک میکند نقاط ضعف و قوت قطعه خود را پیدا کرده و مشکل به وجود آمده را با استاد خود برطرف نمایید

 

شماره ۴تایم کلاس کودک را زمانی انتخاب کنید که در پر انرژی ترین و بھترین حالت باشد و ھیچ زمان کلاسی را با تایم فشرده و کلاس پشت سر ھم قرار ندھید چرا که کلاس موسیقی نیاز به تمرکز و آرامش خاطر دارد و زمانی که تمرکز کافی نداشته باشد روند کلاس با مشکل مواجه می شود

 

شماره ی : 5محیط خانه  را ھمچون فضای آموزشگاه ، ساکت و آرام نگھدارید و وسایل بازی و ھر آنچه موجب اختلال در تمرکز کودک میگردد را از محیط کلاسی دور نگھدارید

 

پیشنھاد ما به شما در انتخاب کلاس خصوصی موسیقی در منزل

 

انتخاب محیط آموزشی یکی از مھمترین مسائل اولیه در شروع مسیر یادگیری موسیقی میباشد چرا که آن محیط باید شرایط استاندارد و کافی را دارا باشد. ھمچنین تمامی این مسائل به روحیات فرزند شما نیز مرتبط است .

 

این به این معناست که اگر فرزند شما کودکی پر انرژی میباشد، حتماً او را در کلاسھای گروھی ثبت نام کنید. چرا که انرژی او در کلاس گروھی تخلیه شده و به تمرکز کافی دست پیدا میکند در صورتی که کلاس به صورت انفرادی و در منزل تشکیل گردد ، حجم بازی و کارھای و فعالیتھای کلاسی کمتر میباشد و در کودک حس حوصله سر رفتن ایجاد میکند.

 

اگر فرزند شما کمبود اعتماد به نفس دارد و در اجرا ی جمعی به مشکل بر میخورد ، حتماً او را در کلاسھای گروھی ثبت نام کنید چرا که کلاسھای گروھی باعث افزایش اعتماد به  نفس او میشود و با حضور در کنسرتھای پایان دوره میتواند در افزایش اعتماد به نفس کودک اثر گذار باشید. اگر فرزند شما مشکل نظم دارد ، حتماً او را در کلاسھای گروھی خارج از محیط خانه ثبت نام کنید تا نظم و پیوستگی و استمرار در وجودش نھادینه شود

 

و اما اگر شما فرزندی دارید که به میزان کافی اعتماد به نفس دارد ، ھمچنین در اجرا ی جمعی با مشکل مواجه نمی شود ، و حجم درسھای او اجازه حضور در کلاسی خارج از منزل را نمیدھد بھتر است از کلاسھای موسیقی در منزل استفاده کنید تا در آرامش کامل به یادگیری موسیقی بپردازد

 

در مجموع باید این را در نظر گرفت که کلاسھای خصوصی ھر استاد به استاد دیگر متفاوت است بعضی از اساتید حتی در کلاسھای موسیقی در منزل، دورھمی و اجراھای گروھی برگزار میکنند و معایبی که در کلاسھای موسیقی در منزل ذکر شد را برطرف کرده و برای مشکلات ذکر شده تدابیری جایکزین کرده اند. در نتیجه بھتر است قبل از تصمیم نھایی با استاد مربوطه تمام نکات را یک بار دیگر چک بفرمایید

 

کلاس خصوصی موسیقی در منزل بسیار موثر است

 

سخن آخر

 

لطفاً قبل از شروع یادگیری موسیقی تمام نکات را بررسی کنید ، از نحوه کلاس تا نحوه برگزاری آن ، چرا که از این شاخه به آن شاخه پریدن صرفاً شما را از اھداف خود دور کرده و مسیر یادگیری شما طولانی تر خواھد کرد . تمامی کلاس ھای آنلاین ، آفلاین ، خصوصی در منزل ، یا حضوری در آموزشگاه ھا دارای معایب و مزایای مختلفی می باشند . اینکه کدام کلاس مناسب شماست ، بستگی به ھدف شما از یادگیری موسیقی و انتخاب یک مجموعه معتبری همچون آی کمکی دارد