درباره ما

ما به کمک شما هستیم

ما همیشه دوست داریم به مسیر آموزش از اول و دوباره نگاه کنیم و آن را متمایز و متفاوت از آن‌چه که هست بسازیم . دوست داریم مسیر آموزش موسیقی را برای همه ی کودکان شیرین ، ساده ، و دوست داشتنی کنیم