ھمیشه در تمرین موسیقی کودکان ، تلاش آنھا را مد نظر داشته باشید

اھمیت تمرین موسیقی

از مھمترین ارکان یادگیری موسیقی ، تمرین مستمر در این راه میباشد.چرا که موسیقی یک مھارت فنی و عملی است . نیاز به تمرین و تکرار و تکرار دارد.شاید شما ھم ، افرادی رو دیده باشید که در این مسیر سالیان سال حضور داشته اما به نتیجه یا کیفیت مطلوب سطح نوازندگی نرسیده باشند

این دقیقاً به کیفیت تمرین شما در مسیر یادگیری برمیگردد چه بسا اگر شما تمرین منظم داشته باشید میتوانید در کمتر از یک سال به نتیجه مطلوب برسید و اگر تمرین نامنظم داشته باشید این مسیر طولانی و طولانی تر میشود و شاید شما را دلسرد کند.اکنون قصد داریم در این مقاله به موضوعات زیر بپردازیم:

 

اھمیت تمرین درمسیر یادگیری موسیقی چقدر میباشد ؟

میزان تمرین مناسب در مسیر یادگیری موسیقی چقدر است؟

محیط تمرین موسیقی باید چگونه باشد ؟

چه نکاتی را باید در حین تمرین با کودکان رعایت کرد ؟

چگونه در تمرین ، نظم و تداوم داشته باشیم ؟

اھمیت تمرین درمسیر یادگیری موسیقی :

شاید برای شما ھم سوال پیش آمده باشد، که آیا من تنھا با یک جلسه در ھفته به مدت بیست دقیقه تا نیم ساعت ، یک موزیسین می شوم ؟

برای پاسخ به این سوال میتوان به اھمیت تمرین در طول ھفته اشاره کرد. از آنجایی که یادگیری موسیقی یک مھارت عملی میباشد شما در طول یک ھفته و در تایم بیست دقیقه الی نیم ساعت ، تنھا یک تکنیک یا مھارت عملی را آموزش میبینید و در نھایت با تمرین در طول ھفته و تکرار و تمرین آن ، به مھارت کافی دست پیدا خواھید کرد. در نظر داشته باشید که تمرین عملی در طول ھفته بسیار مھمتر از کلاس شما میباشد چرا که اگر توانایی اجرای تکنیک آموزش داده شده رو نداشته باشید ، کلاس موسیقی متوقف میگردد در نتیجه مھمترین بخش یادگیری ،بعد از آموزش استاد ، به تمرین شما در منزل بر می گردد.

پس با این حساب میتوان گفت تمرین موسیقی یکی از مھمترین بخش ھای یادگیری موسیقی ست و باید در این مسیر بسیار صبور و مستمر باقی ماند و فراموش نکنید که یک نوازنده ی خوب باید تسلط کافی به ساز و تکنیک ھای مربوطه داشته باشد که تنھا راه رسیدن به این اھداف ، تمرین می باشد

 

میزان تمرین موسیقی چقدر باشد تا به یک سطح مطلوب برسم ؟

ھمیشه اولین سوالی که ھنرجویان از اساتید خود میپرسند این است که “من در روز چه مقدار تمرین کنم تا به نتیجه مطلوب برسم” ؟

در پاسخ به این سوال بھتر است بگوییم که کیفیت تمرین از کمیت تمرین بسیار مھمتر است بھترین مدت زمان تمرین حدود چھل و پنج دقیقه تا یک ساعت در طول روز میباشد اما ھنرجویانی ھستند که با تمرین کمتر از یک ساعت به نتیجه مطلوب رسیده اند و ھنرجویانی ھستند که با تمرین بیشتر از یک ساعت به نتیجه مطلوب نرسیدند در نتیجه باید حتماً به کیفیت تمرین و اینکه به چه نکاتی باید در حین تمرین توجه کرد اھمیت داد.

اگر جز کسانی ھستید که تایم زمان کوتاھی برای تمرین دارید بھتر است برای زمان خود برنامه ریزی کرده و تایم خود را به بخش ھای کوچکتر و ھدف ھای کوچکتر تقسیم بندی کنید و برای تمرین ھای تئوری مثل نت خوانی از اپلیکیشن ھا استفاده کنید.

 

 زمان خود را برای تمرین موسیقی به چه بخش ھایی اختصاص دھید ؟

 

محیط مناسب تمرین باید چگونه باشد؟

در صورتی که ساز شما پرصدا میباشد بھتر است اتاق یا محیط خود را آکوستیک کرده که صدای آن باعث آزار و اذیت دیگران نشود به عنوان مثال اگر شما سازھای زھی یا بادی می نوازید، میتوانید از سورردین برای کاھش حجم صدا استفاده کنید یا اگر ساز شما پیانو میباشد بھتر است از پدال وسط برای کاھش حجم صدا استفاده کنید اما اگر ساز شما صدای مناسبی دارد و باعث مزاحمت دیگران نمیشود بھتر است صرفاً مکانی را انتخاب کنید که در آن مکان به میزان کافی تمرکز و آرامش داشته باشیددر مدت زمان تمرین از گوشی و یا فضاھای مجازی و اینترنت به دور باشید تا بتوانید متمرکز بر روی ھدف تمرینی خود باشید و نتیجه مطلوب را از تمرین حاصل کنید.

 

محیط مناسب تمرین برای کودکان :

 

 • محیط تمرین جهت آموزش موسیقی به کودکان باید به دور از وسایل بازی و یا وسایلی که باعث عدم تمرکز میشود باشد به عنوان مثال اگر ساز مورد نظر پیانو می باشد بھتر روی ساز از گذاشتن عروسک، ماشین و یا ھر وسیله ی بازی خودداری کنید و اگر ساز مورد نظر قابل حمل میباشد بھتر است از قرار دادن آن در کنار وسایل بازی خودداری کنید.

 

 • در مدت زمان تمرین با کودکان بھتر است از بازی موسیقی ھا استفاده کنید تا از مسیر خشک و جدی دور باشید اگر با بازی موسیقی ھا آشنایی کافی ندارید میتوانید به بخش بازی موسیقی وب سایت ھای کمکی مراجعه کنید و با تھیه ی کمک آموزشی ھای موسیقی ، این مسیر را برای کودکان شیرین کنید.

 

مدت زمان تمرین موسیقی بسیار محدود است

چه نکات مھمی در حین تمرین باید به آن رعایت کرد؟

از آنجایی که مدت زمان تمرین موسیقی شما بسیار محدود است باید به بھترین شکل ممکن تمرین خود را کنترل کنید و حتما از استاد خود جویا شوید که،دقیقاً چه چیزی را باید تمرین کنید ؟ و به چه نتیجه ای باید دست یابید ؟ نحوه ی تمرین صحیح به چه صورت است ؟

 1. تمرین خود را به بخش ھای کوچک تقسیم کنید و ھر بخش را با کیفیت بالا تمرین کنید ، به عنوان مثال اگر شما باید یک صفحه تمرین داشته باشید، میتوانید آن را به دو بخش تقسیم کرده و روز اول صرفاً بخش اول را تمرین کنید و زمانی که به
 2. مھارت کافی دست یافتید به بخش دوم رجوع کنید.
 3. بعضی از تمرینات موسیقی نیاز به تکرار و تکرار و تکرار دارد و گاھی صرفاً با یک ھفته تمرین ، به نتیجه ی مطلوب دست پیدا نمی کنید در نتیجه بھتر است ناامید نشوید و صرفاً تمرین خود را ادامه داده و متعھدانه مسیر خود را پیش بگیرید
 4. در تمرین موسیقی دوپینک معنایی ندارد بعضی از ھنرجویان به جای تمرین روزانه به مدت یک ساعت ، به طور کلی دو روز در ھفته به مدت چندین ساعت تمرین می کنند و یا یک روز قبل از کلاس چندین ساعت به تمرین می پردازند اما نمیدانند که این دوپینگ و تمرین پر فشار ھیچ تاثیری ندارد و به ھیج عنوان تاثیرگذاری مطلوب تمرین ھای روزانه را ندارد دست شما مانند دیگر عضلات نیاز به پرورش دارد و ھر کار پر فشاری ممکن است به آن اسیب برساند
 5. در نظر داشته باشید که تمرین موسیقی صرفاً تمرین با ساز نمی باشد و بخش تئوری نیز به اندازه تمرین کردن با ساز حائز اھمیت است در نتیجه بھتر است در بخش تئوری از جمله تمرین نتخوانی و تمرین ریتم از اپلیکیشن ھا و برنامه ھای ھوشمند استفاده کنید چرا که این اپلیکیشن ھا کارآمد بوده و در وقت شما بسیار صرفه جویی میکنند
 6. در تمرین موسیقی از تکرار از اول بپرھیزید و به جای آن ، فقط بخشی که در آن مشکل دارید را ، بارھا و بارھا تمرین کنید و در اصل از تکرار بی ھدف جلوگیری کنیم
 7. اگر در سطحی از نوازندگی ھستید که می توانید در جمع اجرا داشته باشید ، از این فرصت استفاده کنید و اجرای صحنه ایی را به دید یک تمرین عملی در نظر بگیرید.

تمرین موسیقی با کودکان

 • در تمرین موسیقی با کودکان صبور باشید و حتما از دفترچه ھای ھدفمند تمرینی استفاده کنید . این دفترچه ھای تمرینی به مرور زمان برای بچه ھا ، نظم تمرینی به ھمراه می اورد .
 • ھمیشه در تمرین موسیقی کودکان ، تلاش آنھا را مد نظر داشته باشید و روند رشد او را با دیگر کودکان مقایسه نکنید
 • حتما با استاد کودک خود در ارتباط باشید و از روند تمرین و نحوه ی تمرین صحیح از او اطلاعات لازم را دریافت نمایید. مجموعه ای معتبر همچون آی کمکی را جهت یادگیری موسیقی کودک خود انتخاب کنید تا روند یادگیری موسیقی او سریع تر پیش برود.

 

چگونه در تمرین ،نظم و تداوم را حفظ کنیم ؟

 

 • در گروه ھای تمرینی عضو شوید و در چالش ھای بیست یا سی روزه شرکت کنید و سعی کنید تا زمانی که به عادت در نظم تمرینی دست پیدا نکردید

 

 • از گروه ھا خارج نشوید ھمچنین از اھداف غیر واقعی بپرھیزید و اھداف کوچک تعیین کنید سعی کنید روند پیشرفت خود را ثبت کنید بعد از دستیابی به اھداف کوچک آن را یادداشت کنید و پس از اتمام دروس ، با ضبط یک فیلم از خود ،روند رشد را بررسی کنید

تمرین موسیقی با کیفیت را به طور مداوم انجام دھید

سخن آخر

اگر ھنرجوی موسیقی می باشید ، یکبار دیگر روند تمرین خود را بررسی کنید و از کیفیت آن اطمینان حاصل کنید و اگر جز ھنردوستان ھستید و تمایل دارید سازی را برای یادگیری ، انتخاب کنید از داشتن زمان کافی برای داستن تمرین مناسب اطمینان حاصل فرمایید.در این مقاله سعی کردیم به اھمیت تمرین در مسیر یادگیری موسیقی بپردازیم اکنون به این نتیجه میرسیم که بیش از پنجاه درصد مسیر یادگیری موسیقی به تمرین و ممارست شما در این مسیر بستگی دارد و استاد و کلاس موسیقی صرفا یک به عنوان یک راھبر در کنار شما در این مسیر قرار میگیرند با ھیچ استاد و کلاس کوتاه در یک ھفته، قطعا نوازنده نخواھید شد مگر با تمرین و تمرین و تمرینو در انتھای به بررسی کیفیت تمرین پرداختیم و می توان به جد گفت اگر بتوانید تمرین با کیفیت را به طور مداوم انجام دھید می توانید مسیر یادگیری را کوتاه تر کرده وخیلی سریع تر ،به ھدف مطلوب دست یابید .